A A A K K K

Річний орієнтовний план проведення консультацій

                         

                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

             від 30.12.2022 № 1688

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю
на 2023 рік

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (ПІБ, назва структурного підрозділу, телефон, e-mail)*

1

Проведення громадського обговорення проєктів нормативно-правових актів, що розробляються Фондом державного майна України і мають важливе суспільне значення

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Протягом
2023 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства

Структурні підрозділи Фонду

2

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 630 та від 27 травня 2022 року № 634»

Електронна
консультація шляхом
оприлюднення на
вебсайті Фонду
(www.spfu.gov.ua)

Січень 2023 року

Орендодавці
та орендарі
об’єктів
державної власності

Задирайко Назарій Валерійович, начальник Управління методології
орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження
державним майном,
тел. 200-35-13,
e-mail: nazariyz@spfu.gov

 

3

Вивчення громадської думки стосовно ставлення суспільства до процесів приватизації та роботи Фонду державного майна України

Електронне опитування шляхом розміщення та заповнення анкети (гугл-форми) на сайті Фонду державного майна України

Березень-квітень
2023року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Фабричева Ольга Володимирівна, начальник відділу взаємодії з громадськістю Департаменту комунікацій та маркетингу, тел. 200-30-33,  e-mail: o.fabrycheva@spfu.gov.ua

Ковалишин Ігор Григорович, головний спеціаліст відділу взаємодії з громадськістю  Департаменту комунікацій та маркетингу,
тел. 200-32-63,
 e-mail:   ihor.kovalyshyn@spfu.gov.ua

 

4

Проведення громадського обговорення результатів роботи Фонду державного майна України за 2022рік та розробка рекомендацій і пропозицій до Плану роботи Фонду державного майна України на 2023рік

Публічне громадське онлайн обговорення  

Квітень -травень
2023року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Деянова Ганна Олександрівна, заступник начальника відділу взаємодії з громадськістю Департаменту комунікацій та маркетингу,
тел. 200-35-81,
e-mail:  hanna.deianova@spfu.gov.ua

5 Участь Інвестиційно-експертної ради при ФДМУ в громадських обговореннях поточних питань приватизації, оренди, оцінки майна, управління корпоративними правами держави, тощо Обговорення на засіданнях Інвестиційно-експертної ради при ФДМУ Протягом
2023 року
Об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти Попович Олександра Євгенівна, головний спеціаліст відділувзаємодії з громадськістю  
Департаменту  комунікацій та маркетингу, 
тел. 200-32-63, 
        e-mail: 
            o.popovych@spfu.gov.ua                    

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                     ­­від 05.01.2023 № 17

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
на 2023 рік

  Доповнити план пунктом 6 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального за проведення
консультацій
(телефон, e-mail)

6

Проект наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність нормативно-правового акту»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Січень-лютий2023 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Залепа Надія Іванівна, головний спеціаліст відділу підготовки до продажу об’єктів Управління великої приватизації Департаменту приватизації,   
                            тел. 200-33-51,
e-mail: zalepa@spfu.gov

                                                                                                                                           

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                     ­­від 26.01.2023 № 131

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
 на 2023 рік

  Доповнити план пунктами 7, 8 та 9 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу,
відповідального
за проведення
консультацій
(телефон, e-mail)

7

Проєкт Закону України«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодофункціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку»

 

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Січень– лютий2023 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Петержак Олексій Станіславович, начальник відділу підтримки користувачів АІТС Управління адміністру-вання і підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи (АІТС) Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності тел. 200-32-58,        
e-mail: ocinka@spfu.gov.ua

8

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Лютий – березень 2023 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Петержак Олексій Станіславович, начальник відділу підтримки користувачів АІТС Управління адміністру-вання і підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи (АІТС) Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
тел. 200-32-58,    
 e-mail: ocinka@spfu.gov.ua

 

9

Проєкт Закону України
«Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Січень – лютий 2023року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Шинкаренко Ольга Миколаївна, начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
тел. 200-33-63,
e-mail: olga2606@spfu.gov.ua

             

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                          ­­від 31.01.2023 № 174

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
на 2023 рік

Доповнити план пунктом 10 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

10

 Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Типового договору про проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Лютий-березень 2023 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Переверзєва Майя Валеріївна, заступник начальника Управління великої приватизації – начальник відділу взаємодії з радниками Департаменту приватизації, тел. 200-33-25,
e-mail:  maya@spfu.gov.ua

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                      ­­від  04.04.2023 № 618

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
на 2023 рік

 Доповнити план пунктом 11 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

11

Проєкт наказу «Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Квітень – травень
2023 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Шинкаренко Ольга Миколаївна, начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
тел. 200-33-63,
e-mail: olga2606@spfu.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                       від 899 № 16.05.2023

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
на 2023 рік

 Доповнити план пунктом 12 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

12

Проєкт наказу Фонду «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Червень
2023 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Кузьменко Марина Петрівна, заступник начальника Управління роботи з оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності – начальник відділу роботи з суб’єктами оціночної діяльності Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, тел. 200-36-36,     
e-mail: kyzmenko@spfu.gov.ua

                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                    ­­від 08.06.2023 № 1049

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
на 2023 рік

 Доповнити план пунктом 13 такого змісту:

Питання або

проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

13

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Червень – липень
2023 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Петержак Олексій Станіславович, начальник відділу підтримки користувачів АІТС Управління адміністрування і підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи (АІТС) Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності,
тел. 200-32-58,    
e-mail: ocinka@spfu.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                      від 13.06.2023  № 1082

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
на 2023 рік

 Доповнити план пунктом 14 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

14

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження  Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Фонді державного майна України»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Червень 2023 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Ковалишин Ігор Григорович, головний спеціаліст відділу взаємодії з громадськістю Департаменту комунікацій та маркетингу, тел. 200-32-63, e-mail: ihor.kovalyshyn@spfu.gov.ua

                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                   ­від 10.08.2023 № 1430

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
 на 2023 рік

 Доповнити план пунктом 16 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

16

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про оренду державного та комунального майна”»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Серпень – вересень
2023 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної та комунальної власності

Авраменко Світлана Євгеніївна, заступник начальника відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження державним майном,                               
тел. 200-31-41,                                   
e-mail: avramenko@spfu.gov.ua

 

                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                    ­­від 10.08.2023 № 1431

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
 на 2023 рік

 Доповнити план пунктом 15 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

15

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку погодження умов продажу майна банкрутів як єдиних майнових комплексів, що належать до сфери управління Фонду державного майна України»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

 

 

 

Липень – серпень
2023 року

 

 

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Скороход Раїса Володимирівна, начальник відділу методологічного забезпечення процедур банкрутства, досудової санації, реструктуризації та припинення діяльності підприємств Департаменту відновлення платоспроможності та припинення    діяльності підприємств,                                 тел. 200-36-34,  e-mail: srv@spfu.gov.ua

Таращанська Ольга Борисівна, головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення процедур банкрутства, досудової санації, реструктуризації та припинення діяльності підприємств Департаменту відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств,                                    тел. 200-30-04,  e-mail: uliss@spfu.gov.ua

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                      ­­від 12.09.2023 № 1617

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
на 2023 рік

 Доповнити план пунктом 17 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

17

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Вересень – жовтень
2023 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Кіяшко Вікторія Вікторівна, головний спеціаліст відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління методології орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження державним майном, тел. 200-35-51,                
e-mail: v.kiiashko@spfu.gov.ua      

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                     ­­від 13.09.2023 № 1622

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
на 2023рік

 Доповнити план пунктом 18 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

18

Проєкт  постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року № 483 та від 27 травня 2022 року № 634»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Вересень – жовтень
2023 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Скороход Ірина Михайлівна,  головний спеціаліст відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління методології орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження державним майном,
тел. 200-33-68,                  
e-mail: iryna.skorokhod@spfu.gov.ua      

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                      ­­від 30.12.2022 № 1688

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
 на 2023 рік

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

 

 

 

 

 

 

        

Примітка:

            *Відповідно до Порядку проведення консультацій  з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 № 996 (далі – Порядок), консультації з громадськістю проводяться не лише щодо проєктів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації питань державної політики. Тобто консультації проводяться на усіх етапах вироблення державної політики: формулювання та аналіз проблеми, вибір альтернативи її розв’язання, підготовка проєкту рішення, реалізація рішення, моніторинг реалізації, оцінювання результативності політики.  

            **З урахуванням пунктів 11-13, 16, 22 Порядку.

            ***Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад “березень 2023 року”.

            ****Заінтересовані сторони (стейкхолдери) – представники соціальних груп населення, інститутів громадянського суспільства, бізнесу:

            - інтереси яких зачіпає проблема або на інтереси яких вплине рішення;

            - які можуть брати (брали) участь у розв’язанні проблеми чи реалізації рішення;

            - які є фахівцями у відповідній сфері (експерти).

         Соціальні групи конкретизуються за соціально значимими критеріями, наприклад, за віком (молодь, люди літнього віку тощо), сферою діяльності (лікарі, вчителі, безробітні тощо), місцем проживання (міські жителі, сільські жителі, жителі конкретного регіону, адміністративно-територіальної одиниці тощо).
Інститути громадянського суспільства, суб’єкти господарювання конкретизуються за сферою/галуззю діяльності. 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

Повідомлення про оприлюднення проєкту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2023 рік

 
 
 
 
 
 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік. 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік