A A A K K K

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»

Проєкт наказу

Зміни

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу (доопрацьований)