A A A K K K

Річний орієнтовний план проведення консультацій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

          від 28.12.2023  № 2320

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю
на 2024 рік

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (ПІБ, назва структурного підрозділу, телефон, e-mail)*

1

Проведення громадського обговорення проєктів нормативно-правових актів, що розробляються Фондом державного майна України і мають важливе суспільне значення

Електронні консультаціі шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Протягом
2024 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства

Структурні підрозділи Фонду

2

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди державного майна»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду
(www.spfu.gov.ua)

Березень-квітень 2024 року 

Юридичні та фізичні особи

Авраменко Світлана Євгеніївна, заступник начальника відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління методології орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження державним майном  тел. 200-31-41,
e-mail: avr@spfu.gov.ua

3

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від        3 червня 2020 р. № 483     та  від 28 квітня 2021 р. № 630»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду
(www.spfu.gov.ua)

Березень-квітень 2024 року 

Юридичні та фізичні особи

Скороход Ірина Михайлівна, головний спеціаліст відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління методології орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження державним майном тел. 200-33-68, e-mail: iryna.skorokhod@spfu.gov.ua

4

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня   2022 р. № 634»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду
(www.spfu.gov.ua)

Квітень-травень 2024 року 

Юридичні та фізичні особи

Христьян Микита Олексійович, заступник начальника Управління - начальник відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління методології орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження державним майном тел. 200-30-79, e-mail: mykyta.khrystian@spfu.gov.ua

5

Проведення громадського обговорення результатів роботи Фонду державного майна України за 2023 рік та узагальнення рекомендацій  і пропозицій до Плану роботи Фонду державного майна України на 2024 рік

Публічне громадське онлайн обговорення

Квітень-травень

2024 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Ковалишин Ігор Григорович, головний спеціаліст відділу взаємодії з медіа та громадськістю Департаменту комунікацій,             тел. 200-32-63, e-mail: ihor.kovalyshyn@spfu.gov.ua

                                                                                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
від 16 січня 2024 року № 55

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2024 рік

Доповнити план пунктом 6 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій 
(телефон, e-mail)

   6

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду
(www.spfu.gov.ua)

Січень – лютий 2024 року 

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Головний спеціаліст відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління методології орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження державним майном, Кіяшко В.В.,
тел. 200-35-51, e-mail: v.kiiashko@spfu.gov.ua

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                              від 17.05.2024  № 1064

 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2024 рік

      Доповнити план пунктом 7 такого змісту:

№ з/п

Питання або проект нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

 

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

 

7

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

травень-червень 2024 року

фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

начальник відділу підтримки користувачів АІТС Управління адміністрування і підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи (АІТС) Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Петержак О. С.,
тел. 200-32-58, ocinka@spfu.gov.ua

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
          від 07.06.2024  №1274     

 

   Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2024 рік

Доповнити план пунктом 8 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

8

Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Методики оцінки майна»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Червень-липень 

2024 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Шинкаренко Ольга Миколаївна, начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
тел. 200-33-63,
e-mail: olga2606@spfu.gov.ua

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
від 18.06.24   № 1393     


   Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2024 рік

Доповнити план пунктом 9 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

9

Проєкт наказу Фонду державного майна України                       «Про затвердження Порядкупогодження умов продажу майна банкрутів як єдиних майнових комплексів, що належать до сфери управління Фонду державного майна України»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Червень-липень 

2024 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Скороход Раїса Володимирівна, заступник начальника відділу нормативного забезпечення процедур банкрутства та припинення Департаменту банкрутства та припинення за рішенням власника,

тел. 200-36-34, e-mail: srv@spfu.gov.ua

 

Таращанська Ольга Борисівна, головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення процедур банкрутства та припинення Департаменту банкрутства та припинення за рішенням власника,

 тел. 200-30-04, e-mail: uliss@spfu.gov.ua

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
   від 18.06.24  № 1392     


   Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2024 рік

Доповнити план пунктом 10 такого змісту:

      

Питання або проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального
за проведення консультацій 
(телефон, e-mail)

10

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду

(www.spfu.gov.ua)

червень – липень 2024 року 

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства, експерти

Дацюк Світлана Миколаївна, заступник директора Департаменту ведення реєстрів та послуг – начальник відділу підтримки,

тел. 200-33-39,

e-mail: rdmu@spfu.gov.ua

                 

   Додаток 2 (форма)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                    від  28.12.2023  № 2320

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
на 2024 рік

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій (телефон, e-mail)

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Примітка:

            *Відповідно до Порядку проведення консультацій  з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 № 996 (далі – Порядок), консультації з громадськістю проводяться не лише щодо проєктів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації питань державної політики. Тобто консультації проводяться на усіх етапах вироблення державної політики: формулювання та аналіз проблеми, вибір альтернативи її розв’язання, підготовка проєкту рішення, реалізація рішення, моніторинг реалізації, оцінювання результативності політики. 

            **З урахуванням пунктів 11-13, 16, 22 Порядку.

            ***Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад “квітень 2020 року”.

            ****Заінтересовані сторони (стейкхолдери) – представники соціальних груп населення, інститутів громадянського суспільства, бізнесу:

            - інтереси яких зачіпає проблема або на інтереси яких вплине рішення;

            - які можуть брати (брали) участь у розв’язанні проблеми чи реалізації рішення;

            - які є фахівцями у відповідній сфері (експерти).                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

Повідомлення про оприлюднення проєкту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2024 рік

Повідомлення про оприлюднення проєкту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2023 рік

 
 
 
 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.