A A A K K K

Нормативна база

Закон України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

Кодекс законів про працю України

Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР

Примірне Положення про первинну профспілкову організацію - організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України