A A A K K K

Плани підготовки

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
13.12.2023   № 2224

План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік

            № з/п

Назва проєкту регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

Проєкт Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2018 року № 25618/3/1-18 щодо внесення до Кабінету Міністрів України в установленому порядку проєкту Закону України «Про ріелторську діяльність»

 

Визначення правових засад провадження брокерської діяльності у сфері нерухомості в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи захисту прав споживачів брокерських послуг у сфері нерухомості, належного рівня професійної діяльності учасників ринку нерухомості

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІІ квартал

2

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10 грудня 2003 р. № 1891»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності»

Удосконалення методичного забезпечення оцінки майна відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності» в частині проведення оцінки майна державних підприємств, що вноситься до статутного капіталу господарських товариств під час приватизації та реорганізації шляхом перетворення державних підприємств в господарські товариства

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

3

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 02 березня 1993 р. № 158 і від 10 серпня 1995 р. № 629»

Встановлення особливостей оцінки державного та комунального майна, що передається в оренду з урахуванням Закону України від 03.10.2019 № 157-ІХ  «Про оренду державного та комунального майна», а також інвентаризації такого майна, враховуючи зміни у законодавстві з питань бухгалтерського обліку

 

Удосконалення методичного забезпечення оцінки та інвентаризації майна, що передається в оренду, відповідно до вимог Закону України від 03.10.2019 № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна»

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

 

ІVквартал

4

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 630»

З метою приведення у відповідність додатка 1 та додатка 3 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483, і додатка 1 Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р.
№ 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно», до Закону України від 03.10.2019 № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна», з урахуванням внесених змін

 

Сприятиме встановленню орендних ставок для уможливлення визначення орендної плати для суб’єктів, які мають право на отримання в оренду державного та комунального майна, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення аукціону

 

Департамент оренди та розпорядження державним майном

Управління методології орендних відносин

IV квартал

 

5

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634»

 

Регулювання таких питань оренди державного майна у період воєнного стану:
зміна системи пільг зі сплати орендної плати (з огляду на розташування майна та орендаря);
зміна підходів до розрахунку стартової орендної плати під час проведення аукціону;
відновлення повноцінних аукціонів у разі продовження договору оренди;
перегляд можливості повернення забезпечувального депозиту

 

Збільшення надходжень до державного бюджету від орендної плати.
Цільова підтримка пільгових категорій орендарів державного майна.
Повернення рівних умов для більшості категорій орендарів державного майна.

Департамент оренди та розпорядження державним майном

 

Управління методології орендних відносин

ІІ квартал

6

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

Відповідно до Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (пункт 2.4.3.1.6), затверджених постановою Кабінетом Міністрів України від 04 березня
2023 року № 220 «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки»

 

Вдосконалення порядку формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, запровадження нового механізму взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності

Департамент ведення реєстрів та послуг

І півріччя

7

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації органами приватизації»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства положень Порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації органами приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 18.10.2018 № 1327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за № 1349/32801

 

Удосконалення процедури проведення органом приватизації перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об’єкта  приватизації та конкретизація вимог до оформлення результатів контролю

Департамент економічної безпеки та ризик-менеджменту

ІІ півріччя

8

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна»

 

Удосконалення положень Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 18.10.2018 № 1328, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за
№ 1341/32793

 

 

Уточнення та конкретизація вимог до надання документів для розгляду органом приватизації питання щодо внесення змін до договору купівлі-продажу

Департамент економічної безпеки та ризик-менеджменту

ІІ півріччя

9

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку надання органами приватизації згоди на подальше відчуження, передачу в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства об’єктів приватизації, обтяжених зобов’язаннями їх власників перед державою (територіальною громадою)»

Необхідність удосконалення окремих положень Порядку надання органами приватизації згоди на подальше відчуження, передачу в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства об’єктів приватизації, обтяжених зобов’язаннями їх власників перед державою (територіальною громадою), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 18.10.2018 № 1330, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за № 1342/32794

 

Врегулювання процедури надання органами приватизації згоди на подальше відчуження під час дії умов договорів купівлі-продажу, передачу в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства

Департамент економічної безпеки та ризик-менеджменту

ІІ півріччя

10

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку повернення у державну (комунальну) власність об’єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів»

 

Необхідність приведення у відповідність до вимог Закону України від 18 січня 2018 року № 2369-VІІІ «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

 

 

 

 

 

 

Приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із чинним законодавством України

Департамент економічної безпеки та ризик-менеджменту

ІІ півріччя

11

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди державного майна»

 


Відповідно до Закону України від
03 жовтня 2019 року № 157-IX«Про оренду державного та комунального майна»

 

 

 

 

 

Регламентування дієвого контролю за належним виконанням договірних умов та використанням орендованого майна

Департамент оренди та розпорядження державним майном

Управління методології орендних відносин

IІквартал

12

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку погодження умов продажу майна банкрутів як єдиних майнових комплексів, що належать до сфери управління Фонду державного майна України»

 

З метою виконання пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 20 березня 2023 року № 2971-IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

Забезпечення єдиного підходу щодо прийняття рішень та здійснення заходів з погодження умов продажу майна банкрутів як єдиних майнових комплексів, що належать до сфери управління Фонду державного майна України

Департамент банкрутства та припинення за рішенням власника

ІІ півріччя

13

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку погодження планів санації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 04.03.2020 № 403 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2020 за № 334/34617»

З метою виконання пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 20 березня 2023 року № 2971-IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

Забезпечення єдиного підходу Фонду державного майна України та його регіональних відділень щодо погодження планів санації підприємств-боржників, по яких господарськими судами відкриті провадження у справах про банкрутство, а також у разі ініціювання підприємством-боржником за рішенням засновників (учасників, акціонерів) процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

 

Департамент банкрутства та припинення за рішенням власника

ІІ півріччя

14

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку та умов надання інформації з Єдиного реєстру об’єктів державної власності»

 

Приведення у відповідність до вимог Закону України від 30 травня 2023 року
№ 3137–ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації діяльності Фонду державного майна України, вдосконалення управління державним майном та підвищення ефективності санкційної політики», а також виконання плану заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2022 року № 1191

 

Затвердження порядку та умов надання інформації з Єдиного реєстру об’єктів державної власності, зокрема запровадження надання інформації в електронній формі

Департамент ведення реєстрів та послуг

ІІ півріччя

 


 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
25.01.2024  120

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік
пунктом 15 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

15

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»

Розроблено з метою уточнення переліку документів, які подає орендар для надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень, та конкретизації окремих процедурних моментів під час опрацювання клопотання про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна

Надасть можливість удосконалити Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна

Департамент оренди та розпорядження державним майном
Управління методології орендних відносин

ІV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
06.02.2024  № 234

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік

1. Виключити з Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік пункт 2.

2. Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік пунктами 16 та 17 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

16

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483»

 

Необхідність вдосконалення чинних положень та процедур передачі в оренду державного майна відповідно до норм законодавства

Вдосконалення процедури передачі в оренду державного майна відповідно до принципів та норм орендного законодавства

Департамент оренди та розпорядження державним майном

Управління методології орендних відносин

І квартал

17

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634»

Удосконалення особливостей оренди державного та комунального майна у період воєнного стану

Збільшення надходжень до Державного бюджету України.

Департамент оренди та розпорядження державним майном

Управління методології орендних відносин

 

ІІ квартал

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
22.05.2024  № 1111

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік пунктом

18 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

18

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Удосконалення положень Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку відповідно до вимог ст. 172 Податкового кодексу України, унормування діяльності суб’єктів оціночної діяльності (оцінювачів) в єдиній базі даних звітів про оцінку, порядку рецензування звітів про оцінку

 

Удосконалення роботи єдиної бази даних звітів про оцінку, запровадження механізмів для запобігання внесенню недостовірної інформації до Єдиної бази звітів про оцінку

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
19.06.2024 1406

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік пунктом

19 такого змісту:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

19

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна»

Приведення Методики оцінки майна до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та інших законодавчих актів, а також оцінки майна, що стягнуте в дохід держави відповідно до вимог Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів»

Удосконалення методичного забезпечення оцінки державного та комунального майна у зв’язку із прийняттям змін до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та інших законодавчих актів, та майна, що стягнуте в дохід держави відповідно до вимог Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів»

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІV квартал