A A A K K K

Історичні відомості

Історичні відомості

Фонд державного майна України заснований у 1991 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів Української РСР № 158 для здійснення державної політики в сфері приватизації державного майна. Регіональні відділення Фонду були створені в 1992 році.

Фонд є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Діяльність Фонду регламентується Законом України від 09.12.2011 № 4107-VI «Про Фонд державного майна України».

Основні завдання Фонду:

1) реалізація державної політики в сфері приватизації, оренди, використання й відчуження державного майна, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності.

2) організація виконання Конституції й законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства й здійснення контролю за їхнім виконанням;

3) управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави в статутних капіталах господарських товариств, щодо яких ухвалене рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених при участі Фонду державного майна України;

4) захист майнових прав державних підприємств, установ і організацій, а також корпоративних прав держави на території України та за її межами;

5) здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством, передачі державного майна в оренду та користування; повернення у державну власність державного майна, що було приватизовано, відчужене або вибуло з державної власності зпорушенням законодавства, керування корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його керування;

6) державне регулювання в сфері оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності;

7) співробітництво з міжнародними організаціями в реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна у межах покладених на нього повноважень, управління корпоративними правами держави, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

у сфері приватизації державного майна:

змінює в процесі приватизації організаційну форму підприємств, що перебувають у державній власності;

здійснює повноваження власника державного майна, у тому числі корпоративних прав, у процесі приватизації та контролює діяльність підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

здійснює продаж державного майна в процесі його приватизації;

готує об'єкти до приватизації та їх продажу;

з боку держави виступає засновником та учасником підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, або у разі придбання державою пакетів акцій (часток, паїв) в інших власників.

у сфері управління корпоративними правами держави:

здійснює керування корпоративними правами держави, що перебуваютьу сфері його управління;

здійснює реструктуризацію господарчих товариств, у статутних капіталах яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які належать до сфери його управління;

погоджує мирові угоди, плани санації і переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство господарських організацій з корпоративними правами держави більше 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації;

бере участь у виробництві справ про банкрутство господарчих товариств із корпоративними правами держави.

у сфері оренди державного майна:

виступає орендодавцем цілісних (єдиних) майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), що перебувають у державній власності.

у сфері оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності:

організовує професійну підготовку оцінювачів, затверджує вимоги до керівників суб'єктів оціночної діяльності та оцінювачів, що працюють у їх складі;

затверджує склад і порядок роботи екзаменаційних комісій з професійної підготовки оцінювачів, організовує їх роботу, затверджує програми навчання та складання іспитів;

сприяє розвитку громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Також Фонд державного майна України забезпечує формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності та є його розпорядником.

У зв’язку з набранням 07 березня 2018 року чинності Законом України № 2269 «Про приватизацію державного і комунального майна» розпочалося осучаснення приватизації. Законом було спрощено класифікацію об'єктів приватизації поділом на об'єкти малої та великої приватизації. До малої приватизації потрапили об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а до великої приватизації – об'єкти, активи яких перевищують 250 млн грн. Також було скорочено строки підготовки об‘єктів до продажу і збільшено строк для подання заявок потенційних покупців. Встановлено, що у разі проведення великої приватизації залучатимуться міжнародні радники, а мала приватизація проходитиме винятково на електронних торгах.

У різні роки Фонд державного майна України очолювали:

з 12 вересня 2022                                       Умєров Рустем Енверович;

з 28 лютого 2022 по вересень 2022           Батова Ольга Ігорівна;

з 24 вересня 2019 по лютий 2022              Сенниченко Дмитро Володимирович;

з 12 вересня 2017 по вересень 2019         Трубаров Віталій Миколайович;

з 18 квітня 2017  по вересень 2017            Парфененко Дмитро Миколайович;

з 25 травня 2015 по квітень 2017               Білоус Ігор Олегович;

з червня 2014 року по травень 2015          Парфененко Дмитро Миколайович;

з квітня 2010 по червень 2014                    Рябченко Олександр Володимирович;

з грудня 2008 по березень 2010                  Парфененко Дмитро Миколайович;

з квітня 2005 по грудень 2008                      Семенюк-Самсоненко Валентина  Петрівна;

з квітня 2003 по квітень 2005                       Чечетов Михайло Васильович;

з жовтня 1998 по квітень 2003                      Бондар Олександр Миколайович;

з березня 1997 по квітень 1998                    Лановий Володимир Тимофійович;

з серпня 1994 по лютий 1997                       Єхануров Юрій Іванович;

з липня 1991 по липень 1994                        Прядко Володимир Володимирович.