A A A K K K

Відкриті дані

 

Перелік підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій

Перелік регіональних відділень Фонду державного майна України

Інформація про організаційну структуру Фонду державного майна України

Звіти: щодо запитів на публічну інформацію; щодо звернень громадян 

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Фондом державного майна України

Проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення 

Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Звіти про виконання фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки 

Єдиний реєстр об'єктів державної власності

Реєстр концесійних договорів

Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

Інформація з єдиної бази даних звітів про оцінку

Реєстр організаторів аукціонів з відчуження майна

Реєстр корпоративних прав держави у статутному капіталі господарських товариств

Перелік потенційних об'єктів оренди державного майна

Бюджетний запит

Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на відповідний рік

Інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників головним розпорядником коштів державного бюджету в межах бюджетних програм

Паспорт бюджетної програми, зміни до паспорту бюджетної програми

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

Результати оцінки ефективності бюджетних програм

Звіт про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна України

Зведені Стратегічний та Операційний плани діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України (зміни до них) на відповідні періоди

Інформацію про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги 

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення прєектів, дати їх внесення на розгляд 

Інформація про нормативно-правові засади діяльності розпорядника інформації

Архів

Річний план закупівель

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми тощо

Реєстр договорів (угод) Фонду державного майна про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності

Перелік суб’єктів оціночної діяльності, яким надано доступ до Єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

Перелік адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг

Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Порядки використання бюджетних коштів