A A A K K K

Правила доступу

Надання публічної інформації Фондом державного майна України здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім`я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу:         01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. №103,
                                              (на конверті вказувати "Публічна інформація");
на електронну адресу:       zaput@spfu.gov.ua;
                                     Сукупний розмір файлів, що вкладені до листа, не має перевищувати 11 Мб;

по телефону:                      (044) 200-34-37;
по факсу:                             (044) 254-29-76.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

- Від фізичної особи; (fiz_osoba.pdfЗразок)
- Від юридичної особи; (ur_osoba.pdfЗразок)
- Від об’єднань громадян; (ob_gromadyan.pdfЗразок)