A A A K K K

Правила доступу

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація -– це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Надання публічної інформації Фонду державного майна здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

Запит на інформацію має містити:

  • 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запит на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна, може бути поданий:

на поштову адресу:         01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9;
на електронну адресу:    zaput@spfu.gov.ua;
                                         Сукупний розмір файлів, що вкладені до листа, не має перевищувати 11 Мб;

по телефону/факсу:       (044) 200-34-37; 
(044) 254-29-76. 

Форму запиту на отримання інформації можна отримати за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

- Від фізичної особи; (fiz_osoba.pdfЗразок); (ob_gromadyan.pdfЗразок word)
- Від юридичної особи; (ur_osoba.pdfЗразок); (ob_gromadyan.pdfЗразок word)
- Від об’єднань громадян; (ob_gromadyan.pdfЗразок); (ob_gromadyan.pdfЗразок word)