A A A K K K

Повідомлення акціонерам

2024-04-12
Протокол № 1/2024 від 11.04.2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Завод «Квант», які були проведені дистанційно 08.04.2024

Протоколи №№ 1 - 10 від 11.04.2024 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Завод «Квант», які були проведені дистанційно 08.04.2024

Документ КЕП

2024-04-04
Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Завод «Квант», які проводятьсяі дистанційно 08 квітня 2024 року

Документ КЕП

2024-03-29
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Завод «Квант», які будуть проведені дистанційно 08 квітня 2024 року

Документ КЕП

2024-03-25
Повідомлення акціонерів щодо змін в порядку денному позачергових загальних зборах акціонерів АТ «Завод «Квант»

Документ КЕП

2024-03-19
Пропозиції до порядку денного акціонерів (акціонера) АТ «Завод «Квант», які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій" лист акціонера АТ «Завод «Квант» – Гордонз Імпекс ЛТД (GordonsImpexLTD.), який є власником 9,9895% акцій Товариства

2024-03-15
Лист Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 № 26/03/6357

Доручення № 2Д на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків АТ «Завод «Квант»

2024-03-08
Повідомлення про дистанційне проведення 08 квітня 2024 року позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Завод «Квант»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акціонерного товариства «Завод «Квант» (код ЄДРПОУ 14309866) на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 08 квітня 2024 року позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Завод «Квант» 

Документ КЕП

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Завод «Квант», дистанційне проведення яких призначено на 08 квітня 2024 року 

Документ КЕП

2024-01-18
Протоколи №№ 1 - 14 від 18.01.2024 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», які були проведені дистанційно 15.01.2024 

Документ КЕП

Протокол № 1/2024 від 18.01.2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» 15.01.2024  

Документ КЕП

2024-01-10
Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», які проводяться дистанційно 15 січня 2024 року

Документ КЕП

2024-01-05
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», які будуть проведені дистанційно 15 січня 2024 року

Документ КЕП

2023-12-15
Інформація Комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на дистанційних загальних зборах акціонерів ПАТ «Сумихімпром» (лист НКЦПФР від 14.12.2023 № 26/03/16263)

2023-12-14
Повідомлення про дистанційне проведення 15 січня 2024 року позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

Документ КЕП 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 15 січня 2024 року позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

Документ КЕП

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», дистанційне проведення яких заплановано на 15 січня 2024 року

Документ КЕП

2023-11-30
Протоколи №№ 1-21 від 30.11.2023 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон», які були проведені дистанційно 24.11.2023

Документ КЕП

Протокол № 4/2023-ПЗ від 30.11.2023 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» 24.11.2023

Документ КЕП

2023-11-20
Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН», які будуть проведені дистанційно 24 листопада 2023 року

Документ КЕП

2023-11-14
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН», які будуть проведені дистанційно 24 листопада 2023 року

Документ КЕП

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «МАШИНОБУДІВНЕВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН», які будуть проведені дистанційно 24 листопада 2023 року

Документ КЕП

2023-11-13
Повідомлення про зміни до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН», які будуть проведені дистанційно 24 листопада 2023 року

Документ КЕП

2023-11-08
Пропозиції акціонера публічного акціонерного товариства «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН», який володіє володіє 5 і більше відсотками акцій товариства

Документ КЕП

2023-10-31
Доручення № 4Д на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків ПАТ МВО «ОРІОН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14309913)

Повідомлення про призначення Представників НКЦПФР для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків

2023-10-23
Повідомлення про дистанційне проведення 24 листопада 2023 року позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН» 

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій публічного акціонерного товариства «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 24 листопада 2023 року позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН»

Документ КЕП

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН», дистанційне проведення яких заплановано на 24.11.2023

Документ КЕП

2023-08-10
Протоколи №№ 1 - 6 від 10.08.2023 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго», які були проведені дистанційно 07.08.2023

Документ КЕП

Протокол № 4/2023 від 10.08.2023 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго» 07.08.2023 

Документ КЕП 

2023-08-03
Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго», які будуть проведені дистанційно 07 серпня 2023 року

Документ КЕП

2023-07-28
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго», які будуть проведені дистанційно 07 серпня 2023 року

Документ КЕП

2023-07-27
Повідомлення про зміни до проєкту порядку денного  позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго», які будуть проведені дистанційно 07 серпня 2023 року

Документ КЕП

2023-07-07
Доручення № 1Д на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (ідентифікаційний код юридичної особи: 22927045)

Повідомлення про призначення Представників НКЦПФР для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО», які відбудуться 07.08.2023 

2023-07-05
Повідомлення про дистанційне проведення 07 серпня 2023 року позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго» 

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій публічного акціонерного товариства «Центренерго» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 07 серпня 2023 року позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго»

Документ КЕП

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго», дистанційне проведення яких заплановано на 07.08.2023

Документ КЕП

2022-02-11
Протоколи №№ 1-12 про підсумки голосування  на позачергових загальних зборах ПрАТ «Харківенергозбут», які були проведені дистанційно 04 лютого 2022 року

Документ КЕП

Протокол № 7 позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які були проведені дистанційно 04 лютого 2022 року 

Документ КЕП

2022-02-02
Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах, для приватного акціонернерного товариства «Харківенергозбут» які проводяться дистанційно 04 лютого 2022 року

Документ КЕП

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах товариства «Харківенергозбут», які будуть проведені дистанційно 04 лютого 2022 року

Документ КЕП

2022-01-21

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут», які будуть проведені дистанційно 04 лютого 2022 року 

Документ КЕП

2022-01-20
Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2022 № 26/04/909 

Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2022 № 26/04/910 

2022-01-17
Повідомлення про призначення представників комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів ПАТ «НДУ»

2022-01-17
Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

2022-01-04

Повідомлення про дистанційне проведення 04 лютого 2022 року позачергових загальних зборів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 04 лютого 2022 року позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

Документ КЕП

2021-12-29
Протоколи №№ 1-2, №№ 5-11 про підсумки голосування та №№ 3-4 засідання Лічильної комісії на спільних позачергових загальних зборах акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» та акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш», які були проведені дистанційно 21 грудня 2021 року

Документ КЕП

Протокол № 32/2021 спільних позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» та акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш», які були проведені дистанційно 21 грудня 2021 року 

Документ КЕП

2021-12-28
Протоколи №№ 1-17 про підсумки голосування  на позачергових загальних зборах ВАТ «Завод «Квант», які були проведені дистанційно 13 грудня 2021 року

Документ КЕП

Протокол № 1/2021 позачергових загальних зборів ВАТ «Завод «Квант», які були проведені дистанційно 13 грудня 2021 року 

Документ КЕП

2021-12-23
Протоколи №№1,2 засідання Реєстраційної комісії  позачергових загальних зборів приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд», які були проведені дистанційно 13 грудня 2021 року

Документ КЕП

Протокол позачерговихзагальних зборів приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд», які були проведені дистанційно 13 грудня 2021 року

Документ КЕП

Протоколи №№1-20 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд», які були проведені дистанційно 13 грудня 2021 року

Документ КЕП

2021-12-20
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на спільних позачергових загальних зборах АТ «Укренергомашини» та АТ «Завод «Електроважмаш», які будуть проведені дистанційно 21 грудня 2021 року

Документ КЕП

Бюлетень для голосування (щодо питань порядку денного стосовно обрання органів товариства) на спільних позачергових загальних зборах АТ «Укренергомашини» та АТ «Завод «Електроважмаш», які будуть проведені дистанційно 21 грудня 2021 року

Документ КЕП

2021-12-10
Повідомлення про зміни до проекту порядку денного спільних позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» та акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш», які будуть проведені дистанційно 21 грудня 2021 року 

Документ КЕП

2021-12-10
Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах Відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант», які проводяться дистанційно 13 грудня 2021 року

Документ КЕП

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант», які проводяться дистанційно 13 грудня 2021 року

Документ КЕП

2021-12-10
Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд», які проводяться дистанційно 13 грудня 2021 року

Документ КЕП

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд», які проводяться дистанційно 13 грудня 2021 року

Документ КЕП

2021-12-06
Протоколи №№ 1-2, №№ 4-9, №№12-14 про підсумки голосування  на позачергових загальних зборах АТ «Українські енергетичні машини», які були проведені дистанційно 01 грудня 2021 року; протоколи № 3, №№10-11 засідання Лічильної комісії  позачергових загальних зборів АТ «Українські енергетичні машини», які були проведені дистанційно 01 грудня 2021 року 

Документи КЕП

Протокол № 31/2021 позачергових загальних зборів АТ «Українські енергетичні машини», які були проведені дистанційно 01 грудня 2021 року 

Документ КЕП

2021-12-02
Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд», які будуть проведені дистанційно 13 грудня 2021 року

Документ КЕП

2021-12-01
Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант», які будуть проведені дистанційно 13 грудня 2021 року 

Документ КЕП

2021-11-30
Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.11.2021 № 26/04/25459  

Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.11.2021 № 26/04/25458 

2021-11-29
Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах АТ «Укренергомашини», які будуть проведені дистанційно 01 грудня 2021 року

Документ КЕП

2021-11-23
Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведення голосування та підбиття підсумків загальних зборів акціонерів» приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд» Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2021 № 26/04/24864

2021-11-23
Лист Національної  комісії  з  цінних  паперів та фондового  ринку від 19.11.2021 № 26/04/24868 

Лист Національної  комісії  з  цінних  паперів та фондового  ринку від 19.11.2021 № 26/04/24867 

2021-11-19
Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», які будуть проведені дистанційно 01 грудня 2021 року

Документ КЕП

2021-11-19
Повідомлення про дистанційне проведення 21 грудня 2021 року спільних позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» та акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269)  на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 21 грудня 2021 року спільних позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» та акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»

Документ КЕП

2021-11-15
Протокол № 1/2021 позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 03 листопада 2021 року

Документ КЕП

2021-11-12
Повідомлення про дистанційне проведення 13 грудня 2021 року позачергових загальних зборів приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд» (код ЄДРПОУ 00177158) на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 13 грудня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд»

Документи КЕП

2021-11-12
Повідомлення про дистанційне проведення 13 грудня 2021 року позачергових загальних зборів ВАТ «Завод «Квант»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант» (код ЄДРПОУ 14309866) на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 13 грудня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант»

Документ КЕП

2021-11-09
Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.11.2021 № 26/03/23417

Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.11.2021 № 26/04/23416 

2021-11-01
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»

Бюлетень для кумулятивного голосування АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»

Документ КЕП

2021-10-29
Повідомлення про дистанційне проведення 01 грудня 2021 року позачергових загальних зборів Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (попередня назва – АТ «Турбоатом)

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (попередня назва – АТ «Турбоатом») на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 01 грудня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»

Документ КЕП

2021-10-22
Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведення голосування та підбиття підсумків загальних зборів акціонерів» акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (додається) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.10.2021 № 26/04/24692

2021-10-12

Протоколи №№ 1-2, №№ 5-6,8 про підсумки голосування та № 7 про підсумки кумулятивного голосування та протоколи №№ 3-4 засідання Лічильної комісії на позачергових загальних зборах АТ "Турбоатом" (нова назва АТ "Українські енергетичні машини"), які були проведені дистанційно 05 жовтня 2021 року 

Документ КЕП

Протокол 30/2021 позачергових загальних зборів АТ "Турбоатом" (нова назва АТ "Українські енергетичні машини"), які були проведені дистанційно 05 жовтня 2021 року

Документ КЕП

2021-10-05
Протоколи №№ 1-8 засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів АТ "Турбоатом" (нова назва АТ "Українські енергетичні машини"), які були проведені дистанційно 28 вересня 2021 року 

Документ КЕП

 Протоколи №№ 9-17 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах АТ "Турбоатом" (нова назва АТ " Українські енергетичні машини"), які були проведені дистанційно 28 вересня 2021 року 

Документ КЕП

Протокол № 29/2021 позачергових загальних зборів АТ "Турбоатом" (нова назва АТ "Українські енергетичні машини"), які були проведені дистанційно 28 вересня 2021 року 

Документ КЕП

2021-10-01
Повідомлення про дистанційне проведення 03 листопада 2021 року позачергових загальних зборів АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 03 листопада 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»

2021-10-01
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) АТ "Турбоатом" (нова назва АТ "Українські енергетичні машини")

Документ КЕП

Бюлетень для кумулятивного голосування Товариства (АТ "Турбоатом" (нова назва АТ "Українські енергетичні машини")

Документ КЕП

2021-09-24
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів АТ «Турбоатом» (нова назва АТ «Українські енергетичні машини»)

Документ КЕП

2021-09-24
Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Турбоатом», які будуть проведені дистанційно 05 жовтня 2021 року 

Документ КЕП

2021-09-17
Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Турбоатом», які будуть проведені дистанційно 28 вересня 2021 року

Документ КЕП

2021-09-03
Повідомлення про дистанційне проведення 05 жовтня 2021 року позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Турбоатом», яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 05 жовтня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Турбоатом»

Документ КЕП

Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів АТ «Турбоатом»

Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом»

2021-09-03
Протокол № 28/2021 позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»які були проведені дистанційно 27 серпня 2021 року»

Документ КЕП

Протоколи №№1-6 та №9 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах АТ «Турбоатом», які були проведені дистанційно 27 серпня 2021 року та протоколи №№ 7-8 засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом», які були проведені дистанційно 27 серпня 2021 року

Документи КЕП

2021-08-28
Повідомлення акціонерам ПАТ «Черкасиобленерго» про відсутність кворуму для проведення позачергових загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго», які були скликані дистанційно на 20 серпня 2021 року

Документ КЕП

Протокол № 2 від 27.08.2021 засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», які були проведені дистанційно 20.08.2021

Документ КЕП

2021-08-28
Повідомлення про дистанційне проведення 28 вересня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Турбоатом»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Турбоатом» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 28 вересня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом»

Документ КЕП

Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом»

Повідомлення про призначення представників комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів АТ «Турбоатом»

2021-08-27
Протокол № 27/2021 позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом», які були проведені дистанційно 20 серпня 2021 року

Документ КЕП

Протоколи №№ 1-3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах та Протокол № 4 засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом», які були проведені дистанційно 20 серпня 2021 року

Документ КЕП

2021-08-25
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) АТ «Турбоатом»

Документ КЕП

2021-08-17
Бюлетень для кумулятивного голосування ПАТ «Черкасиобленерго»

Документ КЕП

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) ПАТ «Черкасиобленерго»

Документ КЕП

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) АТ «Турбоатом»

Документ КЕП

2021-08-16
Повідомлення  про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів  АТ «Турбоатом»

Документ КЕП

2021-08-06
Повідомлення  про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

Документ КЕП

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»

Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів АТ «Турбоатом» 20.08.2021

Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом» 20.08.2021

Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів АТ «Турбоатом» 27.08.2021

Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом» 27.08.2021

Документ КЕП

2021-08-05
Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

Доручення здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»

2021-07-27
Повідомлення про дистанційне проведення 27 серпня 2021 року позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акціонерного товариства «Турбоатом» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 27 серпня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Турбоатом»

Документ КЕП

Проєкт Статуту акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» у новій редакції

Документ КЕП

Проєкт Кодексу корпоративного управління акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»

Документ КЕП

Проєкт Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»

Документ КЕП

Проєкт Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»

Документ КЕП

Проєкт Положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»

Документ КЕП

2021-07-20
Повідомлення про дистанційне проведення 20 серпня 2021 року позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 20 серпня 2021  року позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

Документ КЕП

2021-07-20
Повідомлення про дистанційне проведення 20 серпня 2021 року позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акціонерного товариства «Турбоатом» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 20 серпня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Турбоатом»

Документ КЕП

2021-04-06
Протоколи №№ 1-6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго», які були проведені дистанційно 31 березня 2021 року

Документ КЕП

Протокол № 1/2021 позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», які були проведені дистанційно 31 березня 2021 року

Документ КЕП

2021-03-29
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у форматі Word

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у форматі Word

(Документи КЕП)

2102-03-19
Повідомлення про зміни до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

(Документ КЕП)

2021-03-01
Повідомлення про дистанційне проведення 31.03.2021 позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

(Документ КЕП)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 31 березня 2021 року позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

(Документ КЕП)

Проєкт статуту публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» у новій редакції

(Документ КЕП)

Протоколи №№ 1-16 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ВАТ «ХБК», які були проведені дистанційно 30 грудня 2020 року

Протокол № 1/2021 позачергових загальних зборів ВАТ «ХБК», які були проведені дистанційно 30 грудня 2020 року

2020-12-28
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

Бюлетень для кумулятивного голосування

2020-11-30
Повідомлення про дистанційне проведення 30 грудня 2020 року позачергових загальних зборів відкритого акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат» 
(документ з КЕП)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ВАТ «Херсонський  бавовняний комбінат» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 30 грудня 2020 року позачергових загальних зборів ВАТ «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)

Проєкт статуту акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат» у новій редакції
(документ з КЕП)

Проєкт Кодексу корпоративного управління акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)

Проєкт Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)

Проєкт Положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)

Проєкт договору з членом Наглядової ради акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)