A A A K K K

Проєкт наказу Фонду Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку» (доопрацьований)

Поєкт наказу

Зміни до наказу

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

Аналіз регуляторного впливу