A A A K K K

Open data

Перелік підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

Перелік регіональних відділень Фонду державного майна України, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

Інформація про організаційну структуру Фонду державного майна України

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Фондом державного майна України

Проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

Фінансова звітність державних підприємств, функції управління майном яких передані до Фонду державного майна України у зв’язку з прийняттям рішення про їх приватизацію

Звіти про виконання фінансових планів суб`єктів господарювання державного сектору економіки

Єдиний реєстр об'єктів державної власності

Реєстр концесійних договорів

Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

Інформація з єдиної бази даних звітів про оцінку

Реєстр організаторів аукціонів з відчуження майна

Реєстр корпоративних прав держави у статутному капіталі господарських товариств

Перелік потенційних об'єктів оренди державного майна

Бюджетний запит

Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на відповідний рік 

Річний план закупівель

Паспорт бюджетної програми, зміни до паспорту бюджетної програми

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

Звіт про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації

Реєстр договорів (угод) Фонду державного майна про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності

Перелік суб’єктів оціночної діяльності, яким надано доступ до Єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

Перелік адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг

Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Інформація, яка визначена законодавством про засади регуляторної політики

Порядки використання бюджетних коштів