A A A K K K

ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна»

bazove-v-dstezhennya-metodika-_7079.pdf