A A A K K K

Normative framework

Закон України № 2939-VI вiд 13.01.2011 " Про доступ до публічної інформації"

Указ Президента України № 547/2011 від 05.05.2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Наказ ФДМУ №754 вiд 29.05.2012 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, та форми для подання запиту на отримання публічної інформації"

Наказ ФДМУ №3195 вiд 31.07.2012 р. "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, та Порядку відшкодування фактичних витрат"

Реквізити ФДМУ для сплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації":

Фонд державного майна України
код ЄДРПОУ 00032945
р/р 35217036000058
в Державній казначейській службі України, м.Київ
МФО 820172

Наказ ФДМУ №1999 від 18.07.2014 "Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Фонді державного майна України, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 28 квітня 2014 року № 1274 "Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Фонді державного майна України"

The procedure for appealing against decisions of information administrator or inaction


According to the Law "About access to public information", a response to a request for information must be received no later than five working days from the date of the request receipt. If the request concerns the provision of a large volume of information or requires information search among a significant amount of data, the period of the request consideration may be extended to 20 working days with substantiation of such extension.
Under article 23 of the Law "About access to public information", decisions, actions or inactivity of information managers may be appealed to the head administrator, higher authority or a court.
Appeals against decisions, actions or inactivity of administrators of information in court is carried out according to the Code of administrative procedure of Ukraine